ΓΓΠΣ. Ενημέρωση για τους απλήρωτους δικαστικούς αντιπροσώπους και γραμματείς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει, ότι έχει προβεί, μετά από έλεγχο, στην τρίτη πληρωμή 9.199 δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., και αφορά στη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

Τα χρήματα πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την Τρίτη 15/07/2014.

Mπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της αίτησης σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/electionpay, όπου και εμφανίζονται αντίστοιχα μηνύματα.

Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των παραρτημάτων του άρθρου 8 της υπ αριθμόν 18989/10-05-2014 (ΦΕΚ B’ 1189/10-05-2014), κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ Β’ 1199/12-05-2014) και τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 19550/15-05-2014 (ΦΕΚ B’ 1238/15-05-2014), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

47.370 δικαιούχοι έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα.

1.239 δικαιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονική αίτηση, άρα δεν μπορούν και να πληρωθούν. Για λόγους διευκόλυνσης τους και για να είναι εφικτή και η δική τους πληρωμή, η εφαρμογή συμπλήρωσης και διαχείρισης ΙΒΑΝ, θα γίνει ενεργή εντός των προσεχών ημερών. Τονίζουμε ιδιαίτερα την περίπτωση ότι πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται, μόνο με τους δικούς σας – προσωπικούς – κωδικούς του TaxisNet.

495 αιτήσεις έχουν απορριφθεί, λόγω πληρωμής προκαταβολής ποσού από την τράπεζα Πειραιώς.

1.895 αιτήσεις δικαιούχων χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Η διαχείριση των αιτήσεων αυτών και η πληρωμή τους, θα γίνει μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο και θα πρέπει να απευθύνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ.

Οι δικαιούχοι που θεωρούν ότι υπάρχει ασυμφωνία ποσών μεταξύ του καταβληθέντος στο λογαριασμό τους και του ποσού που περίμεναν να εισπράξουν, θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ.