ΝΟΜΟΣ 4327/2015. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση

ΝΟΜΟΣ 4327/2015 – ΦΕΚ A 50 – 14.05.2015
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 − Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
Β. ΠειραματικάΠρότυπα
Γ. Επιλογή Στελεχών
Δ. Λοιπά Θέματα

– – –Αριθμ. 61397/Δ6 – ΦΕΚ B 909 – 19.05.2015
Αναστολή εφαρμογής της αριθμ. 212031/Δ6/29−12−2014 «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 3646/τ.Β ́/31−12−2014) Υπουργικής Απόφασης

———
Αριθμ. 77446/Δ6 – ΦΕΚ B 910 – 19.05.2015
Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015−2016.