NOMOΣ 4370/2016. Εγγύηση Καταθέσεων

NOMOΣ 4370/2016 – ΦΕΚ A 37 – 07.03.2016
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Σκοπός
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 53 του παρόντος νόμου σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και η κωδικοποίηση των διατάξεων για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (εφεξής ΣΕΚ) και εγγύησης καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και θέματα χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης.

2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται:
α) στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (εφεξής ΤΕΚΕ),
β) στα θεσμικά συστήματα προστασίας που αναγνωρίζονται επίσημα ως ΣΕΚ σύμφωνα με την περίπτωση 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
γ) στα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ ή στα θεσμικά συστήματα προστασίας της ανωτέρω περίπτωσης.
3. Ο παρών νόμος δύναται να συμπληρώνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίες υιοθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ.