Νόμος 4989/2022 Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

Νόμος 4989/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 208/04.11.2022
Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»
Άρθρο 3 Ορισμός διάσωσης
Άρθρο 4 Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης
Άρθρο 5 Προδιαγραφές δικτύου εναέριας έρευνας και διάσωσης
Άρθρο 6 Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 7 Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης
Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 10 Σκοπός Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 1349/1983
Άρθρο 11 Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1349/1983
Άρθρο 12 Στελέχωση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 13 ν. 1349/1983

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 13 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 14 Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος – Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020
Άρθρο 15 Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 ν. 4662/2020
Άρθρο 16 Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 146 ν. 4662/2020
Άρθρο 17 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής – Τροποποίηση άρθρου 247 ν. 4782/2021
Άρθρο 18 Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91Α ν. 4549/2018
Άρθρο 19 Λειτουργία καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4989/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 208/04.11.2022
Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης