Νόμος 5049/2023 Στελέχωση και λειτουργία Δικαστικής Αστυνομίας

Νόμος 5049/2023ΦΕΚ τεύχος Α 152/14.09.2023
Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 – Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Προϊστάμενος υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας – Αρμοδιότητες εισαγγελέα – Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 5 άρθρου 3 ν. 4963/2022
Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και περιφερειακών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 4 ν. 4963/2022
Άρθρο 5 Στελέχωση και εγγυήσεις του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4963/2022
Άρθρο 6 Ηλικία διορισμού – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4963/2022
Άρθρο 7 Απαγόρευση δερματοστιξίας – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4963/2022
Άρθρο 8 Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και κατανομή οργανικών θέσεων – Προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 4963/2022
Άρθρο 9 Τυπικά προσόντα προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4963/2022
Άρθρο 10 Διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4963/2022
Άρθρο 11 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4963/2022
Άρθρο 12 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 22 ν. 4963/2022
Άρθρο 13 Επιτροπές διαγωνισμού επιλογής προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 23 ν. 4963/2022
Άρθρο 14 Υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Πίνακες κατάταξης – Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4963/2022
Άρθρο 15 Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων – Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 25 ν. 4963/2022
Άρθρο 16 Υγειονομικές εξετάσεις – Ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 4963/2022
Άρθρο 17 Διορισμός επιλεγομένων για την πλήρωση των θέσεων του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 27 ν. 4963/2022
Άρθρο 18 Μετατάξεις – Μετακινήσεις προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας – Αντικατάσταση άρθρου 38 ν. 4963/2022
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 4963/2022
Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 60 ν. 4963/2022
Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 22 Καθορισμός διαδικασιών εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της νομικής βοήθειας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004
Άρθρο 23 Επιμόρφωση μελών των Συμβουλίων Επιθεώρησης και των επιθεωρητών – Αντικατάσταση άρθρου 99 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 24 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 25 Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
Άρθρο 26 Αποζημίωση επιτροπών, κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού για φυσικές καταστροφές – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4797/2021
Άρθρο 27 Κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες – Προσθήκη παρ. 4A στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017
Άρθρο 28 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος

Νόμος 5049/2023ΦΕΚ τεύχος Α 152/14.09.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης