Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ

Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ 

keaprogram.gr

Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για το έτος 2017 ΑΝΟΙΞΕ την 1 Φεβρουαρίου 2017

Δυνατότητα υποβολής αίτησης και από τα ΚΕΠ

Για την υποβολή της Αίτησης θα πρέπει να κάνετε διαπίστευση μέσω του TAXIS net με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε.
Στη συνέχεια πρέπει να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της εφαρμογής να προσπελάσει τα στοιχεία tου (ΑΦΜ) που τηρούνται στη ΓΓΠΣ

Η αίτηση  γίνεται α) ηλεκτρονικά β) από τους δήμους και γ) από τα ΚΕΠ

Το ποσό που θα καταβληθεί τον Μάρτιο του 2017 θα ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠΟι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Ο δικτυακός τόπος keaprogram.gr για την υποβολή των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ keaprogram

ΠΥΛΗ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ keaprogram.gr

Σχετικά:

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ για το έτος 2017 – Όροι και προϋποθέσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ