ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονικά ραντεβού και υπηρεσίες για ανέργους και επιχειρήσεις με τηλεδιάσκεψη myOAEDlive

ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονικά ραντεβού και υπηρεσίες για ανέργους και επιχειρήσεις με τηλεδιάσκεψη myOAEDlive

Ηλεκτρονικά ραντεβού και υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive

 

Νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντεβού» για ανέργους και επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive

 

Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, η νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντεβού» μέσω της πλατφόρμας προγραμματισμού και υλοποίησης ραντεβού myOAEDlive που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Για πρώτη φορά, σε πιλοτική βάση, άνεργοι και επιχειρήσεις θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα για υπηρεσίες συμβουλευτικής από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών αντίστοιχα μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήσης), αποφεύγοντας την προσέλευση σε ένα από τα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

  

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση

myoaedlive.gov.gr

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Πολίτης και καθημερινότητα → Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών → Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμο σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τη διεύθυνση σας

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως θα πρέπει να είστε εσείς.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με διερμηνεία σε άλλες γλώσσες ή στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η διαδικασία ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και γίνεται με χρήση κωδικών του TAXISnet.

Κατά τη διαδικασία κράτησης, ο αιτών προσθέτει τα στοιχεία του πολίτη που θα συμμετέχει στο ραντεβού, τα οποία θα ταυτοποιούνται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Η πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες καθώς γίνεται απευθείας μέσω συνδέσμου (link) που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αιτούντα.

Στην περίοδο πρώτης εφαρμογής, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της νέας πλατφόρμας θα αφορούν αποκλειστικά σε ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, ενώ υπάρχει σχέδιο σταδιακής ένταξης των κυριότερων υπηρεσιών του Οργανισμού.

Στο άμεσο μέλλον θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνδρομής διερμηνέα στην τηλεδιάσκεψη σε γλώσσες μεγάλης ζήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr με τη χρήση κωδικών TAXISnet, είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Αριθμ. οικ. 9489/2909/2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 901/09-03-2021
Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 49926/14976/07-12-2020 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 5517)

Αριθμ. οικ.49926/14976/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 5517/17-12-2020
Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη

Άρθρο 1
Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης των εγγεγραμμένων ανέργων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)

1. «Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με τον τίτλο «myOAEDIive. gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), υποστηρίζει την παροχή σε ανέργους και επιχειρήσεις συγκεκριμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

2. Στην πλατφόρμα «myOAEDIive.gov.gr», ο άνεργος, η επιχείρηση, μέσω του εκπροσώπου της, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που επιθυμεί να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης EURES, δύνανται να αιτηθούν ραντεβού για την εξυπηρέτησή τους με τηλεδιάσκεψη, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. η ταυτοποίηση του αιτούντος πολίτη ή η νομιμοποίηση του εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 5.

3. Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 2
Είσοδος ανέργων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών με τηλεδιάσκεψη

1. Ο αιτών (άνεργος ή επιχείρηση, μέσω του εκπροσώπου της) εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myOAEDIive.gov.gr) είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Μετά την είσοδο στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3, την ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη:
α) το ονοματεπώνυμο
β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γ) ο αριθμός τηλεφώνου
δ) η διεύθυνση επικοινωνίας
ε) τυχόν ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση).

3. Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέα, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 2.

5. Στο μήνυμα ενημέρωσης της παρ. 3 που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του στην τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ..

6. Λίγο πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα υπενθύμισης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα του ραντεβού του.

7. Την ώρα του ραντεβού ο αιτών πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.

8. Σε απάντηση του αιτήματος που έχει υποβάλει ο πολίτης στο υπό στοιχείο ε) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (χρήση διερμηνείας) δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου υπαλλήλου του Ο.Α.Ε.Δ. και τρίτο πρόσωπο.

9. Για την εξυπηρέτηση του αιτούντος μέσω τηλεδιάσκεψης διατίθεται στην αρχική σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας της πλατφόρμας

1. Ο υπάλληλος που θα εξυπηρετήσει τον αιτούντα ο οποίος αιτείται κράτηση επιλέγεται από την πλατφόρμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού του με ραντεβού με άλλο πολίτη.

2. Διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των αιτούντων για τον ίδιο υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και πριν αρχίσει μια επόμενη.

3. Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι μεταβλητές παράμετροι του συστήματος και δύναται να ληφθούν υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανά θέση εργασίας.

4. Το σύστημα παραμετροποιείται έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το ωράριο λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.

5. Στην πλατφόρμα θα οριστούν ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουν συνολική εικόνα για τη χρήση της πλατφόρμας και να μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές, σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά την ένταξη της πλατφόρμας σε παραγωγική λειτουργία. Οι διαχειριστές έχουν εικόνα του συνολικού αριθμού των ραντεβού που κλείνονται μέσω της πλατφόρμας, αλλάζουν τους διαθέσιμους χρόνους των ραντεβού, προσθέτουν και αφαιρούν υπαλλήλους που εξυπηρετούν τους πολίτες, προσαρμόζουν και διαφοροποιούν το ωράριο και, τέλος, δύνανται να μεταφέρουν ένα ραντεβού σε άλλον υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. ή σε άλλο χρόνο, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος.

Άρθρο 4
Θεματικά πεδία υπηρεσιών

1. «Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους»: Στο θεματικό αυτό πεδίο ο αιτών μπορεί να εξυπηρετηθεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του, σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής προς εγγεγραμμένους ανέργους με χρήση νοηματικής γλώσσας/χειλεανάγνωσης ή με διερμηνεία σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.

2. «Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις»: Στο συγκεκριμένο πεδίο ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών μπορεί:

-Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας).
-Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.
-Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας.
-Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας-Πρακτικής Άσκησης.
-Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ).

3. «Πληροφόρηση για αναζήτηση θέσεων εργασίας ή εργαζομένων μέσω του Δικτύου EURES». Στο συγκεκριμένο πεδίο, εντάσσονται οι εξής υπηρεσίες:
α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία στην Ευρώπη, μέσω των οποίων ο αιτών εξυπηρετείται από σύμβουλο του Δικτύου EURES:
– για αναζήτηση εργασίας σε κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο,
– για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις προαναφερόμενες χώρες και
– για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στοχευμένης εργασιακής κινητικότητας.

β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις για πρόσληψη προσωπικού από την Ευρώπη, μέσω των οποίων ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης μπορεί, σε συνεργασία με σύμβουλο του Δικτύου EURES:
– να ενημερωθεί για την αναζήτηση προσωπικού από κράτος μέλος της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
– να ενημερωθεί για τη διαδικασία δημοσίευσης θέσεων εργασίας για πρόσληψη προσωπικού από τις ανωτέρω χώρες και
– να ενημερωθεί για τα προγράμματα στοχευμένης εργασιακής κινητικότητας.

4. «Ενημέρωση Μητρώου Εγγεγραμμένων». Στο συγκεκριμένο πεδίο, ο ήδη εγγεγραμμένος αιτών μπορεί να διενεργήσει τις ακόλουθες πράξεις διόρθωσης, ενημέρωσης ή αλλαγής στοιχείων στο Μητρώο:
– Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας/κατοικίας (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.)
– Αλλαγή Α.Δ.Τ. ή Άδειας Παραμονής ή Δελτίου Διεθνούς και Επικουρικής Προστασίας κ.ο.κ.
– Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εγγραφή
– Αλλαγή εθνικότητας κατόπιν κτήσης ελληνικής υπηκοότητας/ιθαγένειας
– Εγγραφή στο ειδικό μητρώο ΕΚΟ και αντίστροφα επιστροφή στο μητρώο αν λήξει η πιστοποίηση ΚΕΠΑ
– Ενημέρωση στοιχείων μητρώου εγγεγραμμένων ΕΚΟ».

Άρθρο 5
Διενέργεια τηλεδιάσκεψης

1. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία ο αιτών ενεργοποιεί το σύνδεσμο που έχει λάβει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας. Ο αιτών πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης ή νομιμοποίησης του, τα οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο αρμόδιος υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

2. Κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ή νομιμοποίηση του εκπροσώπου της επιχείρησης που αιτείται την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης που του επιδεικνύει ο αιτών, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου ταυτοποίησης.

3. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο, είτε μόνο με ήχο.

Άρθρο 6
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ΄ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης και τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην εξυπηρέτηση των αιτούντων και περιγράφεται στην παρούσα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζουν όλα τα οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «myOAEDIive» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

3. Σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή ή αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που λαμβάνονται κατά την τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως