ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5000 ανέργων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

Το Πρόγραμμα ξεκινά από Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Η Δημόσια Πρόσκληση