ΟΑΕΔ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανέργους. Εργαστήρι Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης

ΟΑΕΔ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανέργους. Εργαστήρι Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης