ΟΑΕΔ. Υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για παροχές, βεβαιώσεις

ΟΑΕΔ. Υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για παροχές, βεβαιώσεις

Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Για Παροχές – Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση Της Παρουσίας Επιδοτούμενων Ανέργων

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού και με γνώμονα την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη ταυτόχρονα με τη διαφύλαξη της υγείας του γενικού πληθυσμού, το δικαίωμα για τη χορήγηση των εξής παροχών: • επίδομα μακροχρονίως ανέργων
 • βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 • ειδικό εποχικό βοήθημα
 • ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
 • ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο
 • ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
 • ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
 • ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
 • συμπληρωματική παροχή μητρότητας
 • άδεια σπουδαστών / φοιτητών

καθώς και βεβαιώσεων:

 • χρόνου Ανεργίας
 • λήψης Επιδόματος Ανεργίας
 • εξατομικευμένης προσέγγισης
 • ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών
 • ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας 29-55 ετών
 • ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους άνω των 55 ετών
 • προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
 • αυτασφάλισης

που προβλεπόταν να ασκείται είτε ηλεκτρονικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα ασκείται από σήμερα και έως την Τρίτη 31.03.2020 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επιπλέον, όσον αφορά στην υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτουμένων ανέργων, αυτή από σήμερα και έως την 31.03.2020 δεν θα πραγματοποιείται με αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2, αλλά με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των αρμόδιων ΚΠΑ2, με το οποίο θα δηλώνεται από τον άνεργο ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης. Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος – δήλωσης των ασφαλισμένων, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν στην καταγραφή της παρουσίας τους στο ΟΠΣ για την απρόσκοπτη καταβολή των επιδομάτων των ασφαλισμένων.

Δείτε την εγκύκλιο

Σχετικά: Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2020. Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά