ΟΑΕΕ. Εξυπηρέτηση συνταξιούχων του με βιβλιάρια ΙΚΑ

ΟΑΕΕ
Αθήνα, 31.03.2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Εξυπηρέτηση όλων των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ που έχουν βιβλιάρια ΙΚΑ για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΑΕΕ.

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους του, μετά από συνεννόηση των Διοικήσεων των φορέων ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ, ότι από 01/04/2016 οι άμεσα συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας αορίστου χρόνου χωρίς προστατευόμενα μέλη, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ πλέον θα εξυπηρετούνται για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον Οργανισμό μας και για θέματα χορήγησης παροχών σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το τόπο κατοικίας του συνταξιούχου.

Ως εκ τούτου όσοι παλιοί συνταξιούχοι έχουν ακόμα στα χέρια τους βιβλιάρια ΙΚΑ θα πρέπει οι ίδιοι ή εκπρόσωποι τους (χωρίς εξουσιοδότηση) να προσέρχονται στα κοντινότερα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ, προκειμένου να τεθεί σφραγίδα επί του βιβλιαρίου ΙΚΑ με την ένδειξη συνταξιούχος του ΟΑΕΕ.

Επισημαίνεται ότι δεν αφορά τους συνταξιούχους με βιβλιάρια ΟΑΕΕ ή σε όσους έχει τεθεί σφραγίδα στα βιβλιάρια του ΙΚΑ.