ΟΑΕΕ. Κωδικοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων

ΟΑΕΕ. Κωδικοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων

Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύνταξη γήρατος
1.Παλαιοί ασφαλισμένοι ( ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)…………1
2.Νέοι ασφαλισμένοι ( ασφαλισθέντες από 1.1.1993)…………………1
3.Σύνταξη γήρατος τυφλών – αναπήρων ειδικών κατηγοριών ν.612/1977 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι)…….2
4.Γονείς – Σύζυγοι- Αδελφοί αναπήρων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους …3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Σύνταξη αναπηρίας
1. Παλαιοί ασφαλισμένοι( ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)……….. 3
2. Νέοι ασφαλισμένοι(ασφαλισθέντες από 1.1.1993)……. ………… 3
3.Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας………………………….. … 4
4.Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε γήρατος παλαιών και νέων ασφαλισμένων… 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου- συνταξιούχου
1.Παλαιοί ασφαλισμένοι( ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)……… 5
2.Νέοι ασφαλισμένοι(ασφαλισθέντες από 1.1.1993)…………. ……6
3.Συρροή συντάξεων θανάτου από τα πρώην ταμεία……………..6
4.Συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων μετά την λήξη της τριετίας…………6
5. Συνταξιοδότηση διαζευγμένου/ης σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου…7
6. Συνταξιοδότηση άγαμων – διαζευγμένων θυγατέρων…….7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων….7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Συνταξιοδότηση θυμάτων τρομοκρατών και πληγέντων από πυρκαγιές….. 7
II
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ … 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αναγνωριζόμενοι χρόνοι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση …..10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1.Ευρωπαική Ένωση – Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ) Ελβετία …. 12
2. Διμερείς Συμβάσεις Κλασικού Τύπου…………………………………. 12
3.Ιδιόμορφες συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης………………………..13

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Υπολογισμός ποσού σύνταξης
1.Παλαιοί ασφαλισμένοι (ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)……….. .. 13
2. Νέοι ασφαλισμένοι ( ασφαλισθέντες από 1.1.1993)…………….. .. 14
3.Υπολογισμός ποσού σύνταξης (ασφαλισθέντες από 1.1.2011 ). … 14
4.Ανώτατο όριο σύνταξης…………………………………… …………. 15
5. Χορήγηση δώρων και επιδομάτων…………………………. ………. 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Παρακράτηση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο
……………………………………………………………………………….15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Απασχόληση συνταξιούχων
……………………………………………………………………………….15
III
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
1.Εξωιδρυματικό (παραπληγικό) επίδομα……………………….. ……..17
2.Επίδομα απολύτου αναπηρίας ( συμπαράστασης)………………….18
3.Ε.Κ.Α.Σ……………………………………………………………. ………18
4.Επίδομα αεροθεραπείας………………………………………………….18

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ
1. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης……………………………….. ……..19
2. Αίτηση σύνταξης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας……19
3. Προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας…….19
4. Απονομή σύνταξης: Διαδικασία και Δικαιολογητικά………………….. 19
5. Διεκδίκηση αξιώσεων ΟΑΕΕ κατά τρίτων Υπευθύνων ατυχημάτων σε ασφαλισμένους – συνταξιούχους του Οργανισμού …20

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Θέματα γενικού περιεχομένου σχετικά με συνταξιοδοτικές παροχές …..21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εντασσόμενα Ταμεία
1. Τ.Α.Χ.Μ.Α……………………………………………………………………22
2. Τ.Α.Ε..Κ………………………………………………………………………22
3. Τ.Σ.Ε…………………………………………………………………………22
4. ΤΑ.Ν.Π.Υ…………………………………………………………………… 22
5. Τ.Π.Ξ…………………………………………………………………………22
6. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι………………………………………………………………..23
7. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών………. 23
1. Αλφαβητικό Ευρετήριο Κωδικοποίησης………………………24
2. Νομοθετικό Ευρετήριο κατ ́ έτος ………………………………29