ΟΑΕΕ. Βεβαίωση απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

ΟΑΕΕ
Αθήνα, 05.09.2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ενημερώνει ότι ξεκίνησε η χορήγηση Βεβαιώσεων πλήρους απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού πρώτου του Ν 4411/2016, για τους συνταξιούχους που οριστικά απώλεσαν το ΕΚΑΣ την 01/07/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν 4387/2016.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η χορήγηση Βεβαιώσεων για συμμετοχή 10% στη φαρμακευτική δαπάνη στους δικαιούχους ΕΚΑΣ.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να τις αναζητήσουν από τα Τμήματα Εκκαθάρισης Συντάξεων καθώς και από τα Περιφερειακά Τμήματα όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού