ΟΓΑ. Έκτακτη χρηματική αποζημίωση Ανταποκριτών

ΟΓΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τετάρτη 27.08.2014

«Έκτακτη χρηματική αποζημίωση Ανταποκριτών του ΟΓΑ»

Σε συνέχεια της από 31.7.2014 ανακοίνωσης του ΟΓΑ σχετικά με το θέμα της έκτακτης χρηματικής αποζημίωσης των Ανταποκριτών, σας γνωρίζουμε ότι:

Κατέστη πλέον δυνατή η απόδοση του ποσού της έκτακτης χρηματικής αποζημίωσης ύψους 180 €, στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ για τις πρόσθετες εργασίες τους.

Η αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν εξέτασης των επιχειρημάτων της Διοίκησης του ΟΓΑ, αποδέχτηκε την νομιμότητα της εν λόγω δαπάνης.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης θα ανακοινωθεί με νεώτερη ανακοίνωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Βεργίνης δήλωσε ότι «πρόκειται για μια θετική έκβαση του θέματος και ηθική δικαίωση στο έργο που προσφέρουν οι Ανταποκριτές στον Οργανισμό». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βεργίνης διαβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι, «η καταβολή της προβλεπόμενης τακτικής αποζημίωσης των Ανταποκριτών του ΟΓΑ θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εμπρόθεσμα με χρονοδιάγραμμα και χωρίς καμία καθυστέρηση».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ