ΟΓΑ. Παράταση ισχύος βιβλιαρίων υγείας μέχρι 31-03-2014

oga2ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 25.02.2014

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Η ισχύς των Βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 28-02-2014, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ