Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ έως 27-08-2021

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ έως 27-08-2021

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για το διάστημα 23-27 Αυγούστου 2021

 

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για το διάστημα 23-27 Αυγούστου 2021

 

Καταβολές της τάξης του 1,5 δις. ευρώ σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την περίοδο 23-27 Αυγούστου 2021, διάστημα κατά το οποίο ξεκινά -από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021- η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου 2021

 

Ειδικότερα:

 

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

Πληρωμή  κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου 2021

 

Όσον αφορά στις λοιπές τακτικές πληρωμές:

–  11,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 490 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

–  10.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

 

  

 

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 

–  9 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

–  10 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

–  7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)

–  600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

 

Για το διάστημα 23-27 Αυγούστου 2021 δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ