Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως 10-12-2021

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως 10-12-2021

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας έως και 10 Δεκεμβρίου 2021

 

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, για το διάστημα από 06 Δεκεμβρίου 2021 έως και 10 Δεκεμβρίου 2021

 

Σχεδόν 160 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την εβδομάδα 6-10 Δεκεμβρίου

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 6-10 Δεκεμβρίου 2021, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

19,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί καταβολή ποσού 1,15 εκατ. ευρώ σε 2.290 δικαιούχους, ως αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων.

35.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 60 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

 

  

 

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

110 εκατ. ευρώ σε 250.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

22 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 23.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

 

Την ερχόμενη εβδομάδα δεν υπάρχουν πληρωμές ΟΠΕΚΑ