Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως και 24-03-2022

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως και 24-03-2022

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας έως και 24 Μαρτίου 2022

 

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 14 Μαρτίου 2022 έως και 18 Μαρτίου 2022

 

50 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 60.700 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 21-25 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 16 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

 

ΣχετικάΠότε πληρώνονται οι συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ Απριλίου 2022

  

 

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: (60.000 δικαιούχοι, 34 εκατ. ευρώ)

16 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

17 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

300.000 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

 

Σχετικά: ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επιδόματα ενοικίου, γέννησης, προνοιακά Μαρτίου 2022