Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ έως 02-04-2021

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ έως 02-04-2021

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ έως 2 Απριλίου 2021

 

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου  2021 οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

–  Πληρώνονται οι συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ Απριλίου 2021

–  Πληρώνονται οι συντάξεις Δημοσίου, ΝΑΤ Απριλίου 2021

– Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 29 Μαρτίου- 2 Απριλίου θα καταβληθούν 12,1 εκατ. ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

–   370.000 ευρώ θα δοθούν σε 520 δικαιούχους για καταβολή εξωϊδρυματικού επιδόματος και επιδόματος καταβολής του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ

–   Τέλος, 4.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 18 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν κατά την περίοδο 29 Μαρτίου-2 Απριλίου 2021 οι εξής καταβολές:

–   45 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
–   20 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
–   7 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
–   7 εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς)

 
 

3. Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό, στις 31 Μαρτίου 2021 θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

–   127.472.554 ευρώ σε 627.113 δικαιούχους για Επίδομα Παιδιού
–   71.474.838 ευρώ σε 169.720 δικαιούχους για Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά επιδόματα
–   58.647.141 ευρώ σε 269.948 δικαιούχους για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
–   33.129.397 ευρώ σε 271.644 δικαιούχους για Επίδομα Στέγασης
–   12.596.000 ευρώ σε 12.529 δικαιούχους για Επίδομα Γέννησης
–   11.706.440 ευρώ σε 35.203 δικαιούχους για Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, εκ των οποίων τα 4.028.720 ευρώ αφορούν στην καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε 14.821 δικαιούχους
–   225.424 ευρώ σε 903 δικαιούχους για Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
–   238.506 ευρώ σε 6.777 δικαιούχους για Επίδομα Ομογενών Προσφύγων
–   109.316 ευρώ σε 138 δικαιούχους για έξοδα κηδείας Ανασφαλίστων
–   94.800 ευρώ σε 191 δικαιούχους για Επίδομα Ορεινών Περιοχών
–   23.703.293 ευρώ σε 113.083 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ (λόγω Covid-19)
–   267.897 ευρώ σε 3.483 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω περίοδο δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων