Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 2023-2024. Αλλαγές στις ώρες αποχώρησης

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 2023-2024. Διεύρυνση της πρόωρης αποχώρησης των μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας προβλέπεται με σχετική απόφαση που υπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, για το σχολικό έτος 2023-2024, οι μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων όπου εφαρμόζεται το αναβαθμισμένο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης όχι μόνο στις 15:50 ή στις 17:30, αλλά και στις 14:55, προς διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων

Διευκρινίζεται ότι το νέο ωράριο αφορά στο σύνολο των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα

 

Αριθμ. Φ 12/93792/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5224/28.08.2023
Ρυθμίσεις για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2023-2024, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής:

«Για το σχολικό έτος 2023-2024, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης»

Η υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 4215), εφαρμόζεται και το σχολικό έτος 2023-2024