ΟΠΕΚΑ. Χρηματικό βοήθημα έως 1000 ευρώ σε μητέρες

ΟΠΕΚΑ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για χρηματικό βοήθημα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ από 1000 έως 700 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες. Πότε λήγει η προθεσμία

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ,  θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

έως και την Τρίτη  25 Ιουνίου 2024

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1.000 ευρώ  και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 

Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023.

Προϋποθέσεις:  

Οι μητέρες πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο ) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο ) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης

 

 

Αναλυτικά:

Αριθμ. 31608 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2892/22.05.2024
Καθορισμός Προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ του έτους 2024

5. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2024 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

5. Τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες (μητέρες τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων) μητέρες της παρ. 5 του άρθρου 1 έχουν οι μητέρες που εμπίπτουν στις περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής της παρ. 5 του άρθρου 1 πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης

3. Η αίτηση συμμετοχής για:

γ) Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες υποβάλλεται στα ΚΕΠ, τα οποία αποστέλλουν στη συνέχεια στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζει η αιτούσα μητέρα ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πρόκειται να επεκταθεί σε όλες τις αγρότισσες μητέρες το χρηματικό βοήθημα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Ειδικότερα:

Αγρότισσα με ένα παιδί θα λαμβάνει 300 ευρώ,

Αγρότισσα με δύο παιδιά θα λαμβάνει 500 ευρώ,

Παραμένουν ως έχουν τα ποσά για τις αγρότισσες με τρία παιδιά που σήμερα είναι 700 ευρώ και με τέσσερα και περισσότερα παιδιά που είναι 1.000 ευρώ

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης