ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληρωμές ενισχύσεων ζωικής και φυτικής παραγωγής

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις πληρωμές συνδεδεμένων και ειδικών καθεστώτων

Σχετικά με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων της περιόδου 2022 και σε συνέχεια των πληρωμών 296 εκ ευρώ που έγιναν από 4 έως 13 Απριλίου σε 225.000 παραγωγούς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Α. Πληρωμές συνδεμένων ενισχύσεων Ζωικής Παραγωγής: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παραλάβει τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος κλπ και θα προβεί στην πληρωμή τους μέχρι τέλους της επόμενης εβδομάδας (28 Απριλίου 2023), όπως είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί στις 4.4.2023.

Β. Πληρωμές συνδεδεμένων φυτικής παραγωγής και ειδικής ενίσχυσης βάμβακος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνει στοιχεία ελέγχων τηλεπισκόπισης και επιτόπιων και από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι 5 Μαΐου 2023 θα γίνουν σε παραγωγούς προοδευτικά:

– πληρωμές των υπολοίπων συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικής παραγωγής

– συμπληρωματικές πληρωμές συνδεμένων σε όσα προϊόντα φυτικής ήδη έγιναν

– συμπληρωματικές πληρωμές της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος.