Οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων εργαζόμενων και ανέργων για δωρεάν βιβλία

Οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων εργαζόμενων και ανέργων για δωρεάν βιβλία

Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι οριστικοί πίνακες του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019.

Δείτε τα Οριστικά αποτελέσματα εδώ

 

ΟΑΕΔ. Αιτήσεις για δωρεάν βιβλία σε εργαζόμενους και ανέργους

Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από 15 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31.12.2019

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/εργαζόμενες και άνεργοι/άνεργες, οι οποίοι/οποίες το έτος 2018:

• είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή

• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),

καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τεσσάρων τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

• οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους

• τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την αγορά βιβλίων.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Η οικονομική αξία της Επιταγής είναι 20,00 €.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και στη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του προγράμματος είναι 150.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.000.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr