Οριστικά αποτελέσματα για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

Οριστικά αποτελέσματα για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2019-2020

 Οι δικαιούχοι του Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ εισέρχονται στην επιλογή με την ένδειξη «αιτήσεις», όπου απεικονίζονται οι επιταγές τους και το Μητρώο Παρόχων Θεατρικών Επιχειρήσεων με τις προσφερόμενες παραστάσεις.

Στη συνέχεια, για κάθε επιταγή δική τους και των ωφελουμένων τους επιλέγουν την παράσταση που επιθυμούν και εκτυπώνουν τις επιταγές.

Για ωφελούμενα παιδιά ηλικίας 3-10 ετών μπορεί να επιλεγεί μόνο παιδική σκηνή.

Η επιλογή τους, αφού οριστικοποιηθεί, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει.

Η επιταγή εξασφαλίζει την παρακολούθηση της παράστασης σε θέση πλατείας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των δικαιούχων.

Η κράτηση γίνεται με απευθείας επικοινωνία με τους παρόχους των θεατρικών επιχειρήσεων του Μητρώου, οι οποίοι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των στοιχείων που θα τους δώσει ο δικαιούχος επιβεβαιώνουν την ύπαρξη επιταγής για τη συγκεκριμένη παράσταση.

Για την ενεργοποίηση της επιταγής και την παρακολούθηση της παράστασης οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν την επιταγή τους στα ταμεία των θεάτρων και να την προσυπογράφουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Επιταγές Θεάματος και την ενεργοποίησή τους μπορούν να αναζητηθούν στη Δημόσια Πρόσκληση (σελ. 19) και στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (oaed.gr).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
24.10.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

24.10.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

ΠΑΡΟΧΟΙ
24.10.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οριστικό Μητρώο Παρόχων

24.10.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων

Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα πατήστε εδώ