Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Εσπερινών ΕΠΑΛ

Αριθμ. 100634/Γ2 – ΦΕΚ Β 1915 – 15.07.2014

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του Ωρολογίου Προγράμματος των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Μαθηματικά 2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Θετικές Επιστήμες 3

Φυσική

1

Χημεία

1

Θρησκευτικά

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί

1

και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής

10

Παιδείας

1.Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2.Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3.Θετικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Φυσική Αγωγή

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής

10

Παιδείας

1.Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2.Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής

9

Παιδείας

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ έχει καθοριστεί με την αριθμ. 77204/Γ2/16-05-2014 υπουργική απόφαση (Β 1336).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2014-2015, για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2015-2016, για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2016-2017.