Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ2/13727/Δ4 – ΦΕΚ B 286 – 12.02.2016
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ