Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου

Αριθμ. 103540/Δ2 – ΦΕΚ B 2078 – 06.07.2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου