Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος. Έλεγχος και πρόστιμα

Παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος, η οποία τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας και διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, μέσω του Γραφείου Διακοπής Καπνίσματος της Διεύθυνσης Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών.

Διακεκριμένοι ομιλητές ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα του καπνίσματος, ενώ στα θέματα που συζητήθηκαν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό κάπνισμα / άτμισμα, παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, στις υφιστάμενες και επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, καθώς και στους μηχανισμούς σωματικής και ψυχολογικής εξάρτησης αλλά και τους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης της νόσου του καπνίσματος.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα νεότερα καπνικά προϊόντα και αποσαφηνίστηκε ότι δεν έχουν θέση στη διακοπή καπνίσματος ενώ διαχωρίστηκαν οι μύθοι και η πραγματικότητα για το κάπνισμα και τη διακοπή καπνίσματος.

Επιπλέον, συζητήθηκε ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με το κάπνισμα σε επίπεδο Ε.Ε. και των ιατρείων διακοπής καπνίσματος στον αγώνα κατά του καπνίσματος

 

Απαγόρευση καπνίσματος. Πως γίνεται ο έλεγχος, πως και με ποια κριτήρια επιβάλλονται τα πρόστιμα, το ύψος τους και πως εισπράττονται

Αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4177/15.11.2019
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.