Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019. Τελικά αποτελέσματα

Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019. Τελικά αποτελέσματα

Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019
Αναρτήθηκαν σήμερα, 30.05.2019, τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.

Οι δικαιούχοι των Μητρώων μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

• τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους,

• πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

• πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών τους.

Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος από την 15.06.2019, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2019.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δικαιούχοι

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων
Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων
Δικαιούχοι των οποίων οι Ωφελούμενοι έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο άλλης αίτησης
Μητρώο Μη Επιλεγομένων Δικαιούχων λόγω μοριοδότησης
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων
Αποδεκτές Ενστάσεις Δικαιούχων (Απόφαση Δ.Σ. 2374/36/28.05.2019)

Πάροχοι

Οριστικό Μητρώο Παρόχων
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ