Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2020. Οριστικοί πίνακες δικαιούχων

Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2020. Οριστικοί πίνακες δικαιούχων

Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ 2020

Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020

ΟΑΕΔ

Αθήνα, 24.06.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ 2020

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020 του Οργανισμού.

Συνολικά, φέτος χορηγήθηκαν 59.000 επιταγές για ωφελούμενα παιδιά και στο πρόγραμμα συμμετέχουν 50 κατασκηνώσεις.

 Οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το μητρώο παρόχων για κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

– τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους και

– πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή οποιουδήποτε εγγράφου ταυτοποίησης για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 29.06.2020 έως 03.09.2020 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και από 29.06.2020 έως 10.09.2020 για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Σε περίπτωση που με εντολή Δημόσιας Αρχής τροποποιηθούν οι καταληκτικές ημερομηνίες λειτουργίας των κατασκηνώσεων, ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει τους δικαιούχους του προγράμματος άμεσα.

Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δικαιούχοι

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων*
Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων*
Δικαιούχοι των οποίων οι Ωφελούμενοι έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο άλλης αίτησης
Παιδιά Δικαιούχων Εργαζόμενων χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής
Παιδιά Δικαιούχων Ανέργων χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων
Αποδεκτές Ενστάσεις Δικαιούχων (Απόφαση Δ.Σ.3448/67/23.06.2020 )

* Στα μητρώα δεν αποτυπώνονται τα μόρια των δικαιούχων, καθώς έγιναν δεκτοί όλοι όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις ανεξαρτήτως μοριοδότησης λόγω μη κάλυψης των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Πάροχοι

Οριστικό Μητρώο Παρόχων
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

ΕΝΤΥΠΑ

Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Ονομαστική Κατάσταση
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση αποπληρωμής

ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.oaed.gr/kataskenotiko-programma-2020