Παράταση ισχύος των δελτίων στάθμευσης και αδειών οδήγησης ΑμεΑ

Παράταση ισχύος των δελτίων στάθμευσης και αδειών οδήγησης ΑμεΑ

Παρατείνεται η ισχύς των δελτίων στάθμευσης (μπλε κάρτες) που έχουν χορηγηθεί σε ΑμεΑ

Σύμφωνα με δελτία τύπου του υπουργείου μεταφορών και υποδομών δίδονται οι εξής παρατάσεις:

«Παρατείνεται – μέχρι και τις 30.04.2020 – η ισχύς των Δελτίων στάθμευσης (μπλε κάρτες) που έχουν χορηγηθεί σε ΑμεΑ, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός υποδομών και μεταφορών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι συμπολίτες μας και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους από άσκοπες μετακινήσεις, λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η παράταση της ισχύος των αδειών οδήγησης που έχει θεσμοθετηθεί για όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μέχρι 30.04.2020, ισχύει και για τις άδειες οδήγησης που έχουν χορηγηθεί σε ΑμεΑ.

Εφόσον οι συνθήκες που έχουν προκύψει, λόγω της εμφάνισης της νόσου COVID-19, επιβάλουν την παράταση ισχύος της ανωτέρω προθεσμίας για τα διπλώματα οδήγησης, θα παραταθεί αντίστοιχα και η προθεσμία ισχύος των Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ»
 

Παράταση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

«Παρατείνεται έως και τις 31 Ιουλίου 2020 η ισχύς όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών από την πανδημία του COVID-19, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Συγκεκριμένα, παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31 Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορά, εμπορευμάτων και επιβατών, των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16 Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2020.

Ομοίως, παρατείνονται έως την 31 Ιουλίου 2020 οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από τις Υπηρεσίες Μεταφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας αναστολής/ ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.»