Παράταση και μείωση ποσού επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης

Παράταση και μείωση ποσού επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2023

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 98/29.12.2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6958/30.12.2022
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/ 17-10-2022 (Β’ 5366) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13- 10-2022 Κοινής Απόφασης (Β’ 5331)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/17-10-2022 (Β’ 5366) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5331), παρατείνεται από τη λήξη της για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 31 Μαρτίου 2023

 
 

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,12 ευρώ € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Η μείωση του ποσού επιδότησης θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από 1.1.2023

 

Όσοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για επίδομα θέρμανσης μέχρι την 9 Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να την υποβάλλουν μέχρι και την 13 Ιανουαρίου 2023

Σε λειτουργία

Εφαρμογή myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2022-2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης