Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ε9 ακινήτων

Αριθμ. Α. 1033 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1829/22.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Ειδικά για το έτος 2023, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (Α’ 312) παρατείνεται μέχρι και την 12.4.2023