Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ Ιανουαρίου 2022 και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ Ιανουαρίου 2022 και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων

 

Το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ στην Συνεδρίαση της Πέμπτης 10/03/2022 αποφάσισε την παράταση έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 της προθεσμίας πληρωμής των κάτωθι ασφαλιστικών υποχρεώσεων:

  • Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων

και 

  • Καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων.