Παρατείνεται η προμήθεια από τα φαρμακεία τα δωρεάν self tests Ιουλίου 2021

Παρατείνεται η προμήθεια από τα φαρμακεία τα δωρεάν self tests Ιουλίου 2021

στους δικαιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στους νέους

 

Παρατείνεται μέχρι και το Σάββατο 17/7/2021 η διάθεση μέσω των φαρμακείων των τεσσάρων (4) αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) στους δικαιούχους του μηνός Ιουλίου 2021

 

Ταυτόχρονα, η χορήγησή τους επεκτείνεται και στις ηλικίες 12-17 ετών

 

Δικαιούχοι είναι:

 
 

– Όλα τα άτομα ηλικίας 12 – 17 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα)

– Όλα τα άτομα ηλικίας 18 – 30 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή πΑΜΚΑ

Όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 

Self test εργαζομένων ιδιωτικού τομέα. Η νέα ΚΥΑ για τον Ιούλιο 2021

 

Οι πολίτες, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, εξαιρούνται της υποχρέωσης