Πάσχα Καθολικών 2022. Τι ισχύει για μισθοδοσίες, πληρωμές τραπεζών

Τράπεζες. Τι ισχύει για μισθοδοσίες, εμβάσματα, πληρωμές  το Πάσχα των Καθολικών 2022

 

Η εορτή του Πάσχα των Καθολικών είναι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022

 

Για τις Ελληνικές τράπεζες, λόγω της εορτής του Πάσχα των Καθολικών 2022, ισχύουν τα εξής:

Οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, θα εκτελεστούν την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.

Οι μεταφορές εντός των τραπεζών θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τρίτη 19 Απριλίου 2022

 
 

Τα καταστήματα των τραπεζών, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, θα λειτουργούν κανονικά

 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022