Πλαφόν στην τιμή πώλησης προϊόντων και καυσίμων

Σε ποια προϊόντα μπαίνει πλαφόν στην τιμή πώλησης. Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμής πώλησης και σε ορισμένα καύσιμα. Πως θα εφαρμοστεί το πλαφόν. Διαδικασία ελέγχου και η επιβολή κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 54 του νόμου 5045/2023, η κλιμάκωση των προστίμων, και εξειδικεύονται οι κατηγορίες των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 5045/2023.

Αριθμ. 72820 – ΦΕΚ τεύχος Β 5058/11.08.2023
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), κλιμάκωση των προστίμων, εξειδίκευση των κατηγοριών των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου

 

Αναλυτικά η απόφαση επιβολής πλαφόν στην τιμή πώλησης προϊόντων και καυσίμων