Πληρωμές ΕΛΓΑ την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

elgaΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
   

 

Αθήνα,  04 Δεκεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πληρωμές ΕΛΓΑ για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2009»
Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. οικονομικές ενισχύσεις ύψους 230.266 ευρώ σε 623 παραγωγούς, για το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2009».

Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά ενισχύσεις σε παραγωγούς των Νομών Φθιώτιδας, Μαγνησίας και Εύβοιας για απώλεια παραγωγής σε καλλιέργεια βρώσιμης ελιάς ποικιλίας Αμφίσσης.