Πληρωμές ενισχύσεων στους αγρότες

Πληρωμές ενισχύσεων στους αγρότες

Πληρωμές ενισχύσεων ύψους 77, 6 εκατ. ευρώ στους αγρότες

Από 26/7/2016 ξεκίνησαν οι πληρωμές σε 121.000 δικαιούχους ενισχύσεων καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 77.645.416 ευρώ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 29/7/2016.

Οι πληρωμές που είναι σε εξέλιξη αφορούν:

  • στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή βόειου κρέατος, του πρόβειου και αίγειου κρέατος σε ορεινές και πεδινές περιοχές και της ενίσχυσης των ειδικών δικαιωμάτων, συνολικού ύψους περίπου 47 εκατ. ευρώ,
  • σε συμπληρωματικά ποσά που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, για γεωργούς που δεν είχαν πληρωθεί ή που είχαν υποβάλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν, για τα καθεστώτα:
  • βασικής ενίσχυσης, 11 εκατ. ευρώ
  • πράσινης ενίσχυσης, 11,5 εκατ. ευρώ
  • γεωργούς νεαρής ηλικίας, 500 χιλ. ευρώ
  • συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων σποράς, 1,9 εκατ. ευρώ
  • στις πληρωμές ειδικών ενισχύσεων βάμβακος ύψους 4,3 εκατ. ευρώ και
  • στις πληρωμές ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.