Πληρωμή επιδομάτων μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Πληρωμή επιδομάτων μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ εντός της ερχόµενης εβδοµάδας (3/7/2017 έως 7/7/2017) θα πιστωθούν όλοι οι ατοµικοί λογαριασµοί των δικαιούχων µαθητών / μαθητριών των ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆, ύστερα από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ (27.06.2017)