Πληρωμή παλαιών οικογενειακών επιδομάτων

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Παρασκευή, 27.06.2014

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή παλαιών οικογενειακών επιδομάτων σε 148 δικαιούχους (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οκογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις).

Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν από την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους. Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ και αντιστοιχεί σε εκείνο που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 235.880,42 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ