Πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης 2023-2024

Πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης 2023-2024. Συγκεκριμένα η πληρωμή της πρώτης δόσης (προκαταβολή) θα γίνει την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων

 

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται σε τρεις (3) δόσεις μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Ειδικότερα:

α) Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται, σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

αα) Έως την 22 Δεκεμβρίου 2023 για την προκαταβολή της παρ. 2 του άρθρου 4 και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30 Νοεμβρίου 2023, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8 Δεκεμβρίου 2023.

αβ) Έως την 29 Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31 Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15 Φεβρουαρίου 2024.

αγ) Έως την 30 Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31 Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15 Απριλίου 2024.

 

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15 Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2023 έως 31.03.2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30 Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31 Ιουλίου 2024.

 

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 125 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6238/30.10.2023
Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης