Πληρώνονται αύριο 02-08-2018 οι επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά

Πληρώνονται αύριο 02-08-2018 οι επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 02 Αυγούστου 2018 ημέρα ΠέμπτηΜε τις επικουρικές συντάξεις του Αυγούστου 2018, που θα καταβληθούν 02-08-2018, πρόκειται να γίνει η επιστροφή των αναδρομικών που προέκυψαν στις επικουρικές συντάξεις, λόγω της λανθασμένης παρακράτησης υπέρ του λογαριασμού Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από την πλευρά των συνταξιούχων

Για το θέμα αυτό της επιστροφής, αναδρομικά, των λανθασμένων παρακρατήσεων, με ανάρτησή της σε κοινωνικό δίκτυο, η Υπουργός Εργασίας, αναφέρει ότι:

«Με την πληρωμή των επικουρικών τους συντάξεων, στις 2 Αυγούστου 2018, περίπου 200.000 συνταξιούχοι θα λάβουν τα αναδρομικά ποσά που προέκυψαν από την αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ, η οποία έχει γίνει από τον Μάιο του 2018.

Το 60% των δικαιούχων θα έχουν επιστροφή από 150 έως 350 ευρώ.

Ενδεικτικά, οι πρώην φορείς απ’ όπου προέρχονται οι περισσότεροι δικαιούχοι και τα μέσα ποσά των επιστροφών γι’ αυτούς:

– ΕΤΕΑΜ – 58.953 δικαιούχοι με μέσο ποσό 212,39 ευρώ
– ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-Κ.Υ. – 40.679 δικαιούχοι με μέσο ποσό 145,72 ευρώ
– ΤΕΑΠ ΔΕΗ – 24.733 δικαιούχοι με μέσο ποσό 465,6 ευρώ
– ΤΕΑΠΟΚΑ – 16.172 δικαιούχοι με μέσο ποσό 256,14 ευρώ
– ΤΕΑΠ ΟΤΕ – 14.008 δικαιούχοι με μέσο ποσό 398,57 ευρώ»

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της σύνταξης (μικτά, κρατήσεις, πληρωτέο κλπ) από το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις)

Τα ποσά θα επιστραφούν άτοκα στους συνταξιούχους, εφάπαξ με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του μηνός Αυγούστου 2018