Ποιοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Αριθμ. 41714/Ζ1 – ΦΕΚ τεύχος Β 2515/26.04.2024
Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες πενήντα ευρώ (10.050 €) για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) και σε επτά χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (7.035,00€) για το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας (70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα από 03-04-2024 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης