Ποιοι προσλαμβάνονται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Ποιοι προσλαμβάνονται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ. Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Σήμερα, Τετάρτη, 18-10-2023 αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 121 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 526632/08-05-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ1- 2023.

Οι οριστικοί πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα των υπ΄αρ.πρωτ. 32095//01/2023/22-09-2023, 31139/2023//01/2023/26-09-2023 και 32216/2023//01/2023/29-09-2023 Αποφάσεις του ΑΣΕΠ

 

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων

Οριστικός Πίνακας Τοποθέτησης

Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων