Πως αλλάζουμε τα φθαρμένα ή ελλιπή χαρτονομίσματα ευρώ

Πως αλλάζουμε τα φθαρμένα ή ελλιπή χαρτονομίσματα ευρώ

Ανταλλαγή Ελλιπών ή Φθαρμένων Τραπεζογραμματίων Ευρώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταλλάσσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος και υπό όρους, ελλιπή ή φθαρμένα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν προσκομίζεται άνω του 50% του σώματος του τραπεζογραμματίου, ή
  • όταν προσκομίζεται έως και το 50% του σώματος του τραπεζογραμματίου, ο δε συναλλασσόμενος αποδεικνύει ότι τα ελλείποντα τμήματα έχουν καταστραφεί.

Από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, η ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος θα γίνεται:

  • για ανταλλαγή έως δέκα (10) τεμαχίων ανά ονομαστική αξία, καθημερινά από 08.00 έως 12.00
  • για μεγαλύτερες ποσότητες, μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τηλέφωνα 210-3202738, 210-3203519, 210-3202772, για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας πραγματοποίησης της ανταλλαγής.Τέλος ανταλλαγής ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων

Πιστωτικά ιδρύματα και λοιποί φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά όταν προσκομίζουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, για ανταλλαγή, τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα και έχουν καταστεί ελλιπή ή φθαρεί λόγω της χρήσης αντικλεπτικών συσκευών επιβαρύνονται με τέλος.

Το τέλος ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά ελλιπές ή φθαρμένο τραπεζογραμμάτιο ευρώ και επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση ανταλλαγής τουλάχιστον εκατό ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ. Το τέλος επιβάλλεται για όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που ανταλλάσσονται.

Δεν επιβάλλεται τέλος στην περίπτωση τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν καταστεί ελλιπή ή φθαρεί στο πλαίσιο της τέλεσης ή της απόπειρας τέλεσης ληστείας ή κλοπής.

Νομικό πλαίσιο

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/10) της 19ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ

Εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος