Πως διαμορφώνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο 2022

Πως διαμορφώνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο 2022, σύμφωνα με τιμές των παρόχων και τις κρατικές επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν

 

Οι νέες επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκαν κατά 57% και συγκεκριμένα η οριζόντια επιδότηση διαμορφώνεται στα 337 ευρώ/MWh από 200 ευρώ/MWh

Περαιτέρω ανακοινώθηκαν και οι τιμές των τιμολογίων των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Αύγουστο 2022 χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, σύμφωνα με διάταξη του νόμου 4951/2022

 

Πως διαμορφώνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο 2022

Σύμφωνα με τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν, με επιμέρους μικρές διαφοροποιήσεις ανά εταιρεία, η μέση τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές διαμορφώνεται κοντά στα 0,50 ευρώ/KWh, που σημαίνει ότι με την επιδότηση η τιμή μειώνεται στα 0,163 ευρώ/KWh.

Παραδείγματα

Πρακτικά με χρέωση 0,5 ευρώ/KWh ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 300 KWh/μήνα το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
Τιμολόγιο χωρίς την επιδότηση: 150 ευρώ
Επιδότηση: 101,1 ευρώ
Τελικό κόστος μετά την επιδότηση: 48,9 ευρώ

Για ένα μεγαλύτερο νοικοκυριό πάντα με χρέωση 0,5 ευρώ/KWh και κατανάλωση 1000 Kwh/μήνα, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
Τιμολόγιο χωρίς την επιδότηση: 500 ευρώ
Επιδότηση: 337 ευρώ
Τελικό κόστος μετά την επιδότηση: 163 ευρώ

Δηλαδή σε σχέση με την τιμή χωρίς την επιδότηση, η τελική τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής είναι μειωμένη κατά 67,4%

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα τιμολόγια των παρόχων που έχουν ανακοινωθεί οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0,48 και 0,55 ευρώ/KWh. Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή με την επιδότηση κυμαίνεται μεταξύ 0,143 και 0,213 ευρώ/KWh. Προ κρίσης το βασικό τιμολόγιο βρισκόταν στα 0,11 ευρώ/KWh, που σημαίνει ότι η αύξηση ξεκινά από το 30% μπορεί όμως να φτάσει έως και το 93% ανάλογα με τη χρέωση του παρόχου.

 
Αναλυτικά οι τιμές των τιμολογίων των παρόχων που ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν τον Αύγουστο 2022

Αναπροσαρμογές της τελευταίας στιγμής στα τιμολόγια ρεύματος που ισχύουν από σήμερα για όλο τον Αύγουστο έφερε η ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία τέθηκε πλαφόν στις πάγιες χρεώσεις ύψους 5 ευρώ το μήνα και παράλληλα απαγορεύτηκε η έμμεση εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Όσοι προμηθευτές υπερέβαιναν τα όρια που έθεσε το ΥΠΕΝ προχώρησαν σε αλλαγές των τιμοκαταλόγων τους που τίθενται σε εφαρμογή από 1 Αυγούστου 2022

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο καθεστώς που ισχύει στην αγορά ενέργειας τα τιμολόγια ανακοινώνονται κάθε μήνα και ισχύουν για τον επόμενο, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν ως τις 20 Αυγούστου κ.ο.κ. Παράλληλα οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς «πέναλτυ» αποχώρησης. Με το νέο καθεστώς έχει επιβληθεί επίσης πλαφόν στα έσοδα που εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί, το οποίο ομοίως αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα με απόφαση της ΡΑΕ. Οι τιμές που θα εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί για τον Αύγουστο είναι: λιγνιτικές μονάδες 205,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου 422,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα, Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου 594,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μεγάλα υδροηλεκτρικά 112 ευρώ ανά μεγαβατώρα και χαρτοφυλάκια ΑΠΕ 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα τιμολόγια των μεγαλύτερων προμηθευτών μετά τις προσαρμογές που έγιναν από όσες εταιρείες είχαν ανακοινώσει αρχικά υψηλότερα πάγια, παρατίθενται παρακάτω. Από τις τιμές κάθε προμηθευτή αφαιρείται ποσό ύψους 0,37700 Euro/kWh που είναι η κρατική επιδότηση στα τιμολόγια του ρεύματος για τον Αύγουστο.

ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες, 0,486 Euro/kwh. Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω, 0,498 Euro/kwh. Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα. Νυχτερινό τιμολόγιο 0,445 Euro/kwh.

Protergia: Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,54913 Euro/kwh. Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,54555 Euro/kwh. Μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.

Ήρων: για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, ανεξαρτήτως του ύψους της, 0,575 Euro/kWh, πάγιο 3 ευρώ το μήνα.

Elpedison: τιμολόγια από 0,9395 ένω 1,0024 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με επιστροφή τον επόμενο μήνα του Elpedison Loyalty Pass. Το πάγιο κυμαίνεται από 1,5 ευρώ το τετράμηνο έως 5 ευρώ το μήνα.

Nrg: τιμή ενέργειας 0,499-0,569 Euro/kWh ανάλογα με το πρόγραμμα και πάγιο 1,8-5 ευρώ το μήνα ανάλογα με την ενεργοποίηση ή μη e-bill και πάγιας εντολής.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: τιμή με έκπτωση συνέπειας 0,563-0,576 Euro/kWh, χωρίς έκπτωση συνέπειας 0,583 -0,591Euro/kWh. Πάγιο 5 ευρώ.

Volterra: Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,6700 Euro/kWh, Πάγια Χρέωση: 4,5Euro/30 ημερολογιακές ημέρες.

– WATT+VOLT : 0,62Euro/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για όλες τις κατηγορίες πελατών.

Zeniθ: Χρέωση ενέργειας 0,55500 Euro/kWh, πάγιο 4,5 ευρώ.