Πως ενημερώνεται η άδεια οδήγησης με τον ΑΦΜ

Στην διαδικασία αποθήκευσης της άδειας οδήγησης στο κινητό τηλέφωνο, εάν δεν μπορείτε να εκδώσετε την ψηφιακή άδεια οδήγησης και λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα αποτυχίας έκδοσης, κατά πάσα πιθανότητα, δεν έχει ενημερωθεί η άδεια οδήγησής σας με το ΑΦΜ σας.

 

Η ενημέρωση της άδειας οδήγησης με τον ΑΦΜ γίνεται διαδικτυακά από την υπηρεσία

https://drivers-vehicles.services.gov.gr/

Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet
Μόλις ενημερωθεί η άδεια οδήγησης με το ΑΦΜ σας, θα μπορείτε να εκδώσετε και την ψηφιακή άδεια οδήγησης και να την αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο