Πως επηρεάζει τις Ελληνικές τράπεζες το Πάσχα των Καθολικών 2021

Πως επηρεάζει τις Ελληνικές τράπεζες το Πάσχα των Καθολικών 2021

Τι ισχύει για μισθοδοσίες, εμβάσματα και πληρωμές οφειλών

 

Η εορτή του Πάσχα των Καθολικών είναι την Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Για τις Ελληνικές τράπεζες, λόγω της εορτής του Πάσχα των Καθολικών 2021, ισχύουν τα εξής:

Οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, θα εκτελεστούν την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.

Οι μεταφορές εντός των τραπεζών θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 06 Απριλίου 2021

Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τρίτη 06 Απριλίου 2021

Τα καταστήματα των τραπεζών, την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, θα λειτουργούν κανονικά

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021