Πως θα λειτουργήσουν οι γραμματείες του Πρωτοδικείου Αθήνας από 18-05-2020

Πως θα λειτουργήσουν οι γραμματείες του Πρωτοδικείου Αθήνας από 18-05-2020

Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την λειτουργία των τμημάτων της γραμματείας του

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Δεδομένης της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας και της διατήρησης της αναστολής των δικονομικών προθεσμιών, καθώς και των παραγραφών αξιώσεων, σας γνωστοποιούμε ότι τα τμήματα της γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 18/5/2020 και εφεξής, και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, θα λειτουργήσουν ως εξής:

Σχετικά: Παράταση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων έως και 31-05-2020

[Α] Προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού, ώστε να μην προκαλούνται αφενός εστίες κινδύνου και αφετέρου φαινόμενα γραμμών αναμονής και ταλαιπωρίας του κοινού, των πληρεξουσίων Δικηγόρων και των Γραμματέων, τη Δευτέρα 18/5/2020 οι γραμματείες των τμημάτων (πλην του τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων) ΔΕΝ θα εξυπηρετούν κοινό και πληρεξούσιους Δικηγόρουςγια την κατάλληλη προετοιμασία των χώρων υποδοχής.

[Β] Από 19/5/2020, ημέρα Τρίτη θα εφαρμοστεί σύστημα σταδιακής επανέναρξης και ελέγχου της προσέλευσης στα τμήματα των γραμματειών καταθέσεων δικογράφων. Ως εκ τούτου στα τμήματα αυτά η προσέλευση και κατάθεση δικογράφου, ανά ημέρα, θα γίνεται, πλην των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού απόδειξης προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου («ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ!») που εκδίδεται και προσκομίζεται με το υπό κατάθεση δικόγραφο.

Ειδικότερα:

Την 19/5/2020 θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων που συνοδεύεται από απόδειξη προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου, του οποίου ο αριθμός (Π////////) έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό μηδέν (0).

Αντίστοιχα, την 20/5/2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό ένα (1).

Την 21/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο δύο (2).

Την 22/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τρία (3).

Την 25/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τέσσερα (4).

Την 26/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο πέντε (5).

Την 27/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο έξι (6).

Την 28/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο επτά (7).

Την 29/5/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο οκτώ (8).

Την 1/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο εννέα (9).

Την 2/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο μηδέν (0).

Την 3/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο ένα (1).

Την 4/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο δύο (2).

Την 5/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τρία (3).

Την 9/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τέσσερα (4).

Την 10/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο πέντε (5).

Την 11/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο έξι (6).

Την 12/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο επτά (7).

Την 15/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο οκτώ (8).

Την 16/6/2020, απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο εννέα (9), και ούτω καθεξής μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

[Γ] Ο παραπάνω αναφερόμενος τρόπος προσέλευσης και εξυπηρέτησης των πληρεξουσίων δικηγόρων, ως προς την κατάθεση δικογράφων, αφορά όλα τα αντίστοιχα τμήματα κατάθεσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.[Δ] Επί του παρόντος και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ τα εξής τμήματα καταθέσεων δικογράφων:

 • Άσκησης ενδίκων μέσων (Εφέσεις) – Τμήμα Πολιτικών Ενδίκων Μέσων (οδός Δέγλερη)
 • Κατάθεσης Αίτησης Διαταγής Πληρωμής, Απόδοσης Χρήσης Μισθίου κλπ (κτ.11 πρώην Σχ. Ευελπίδων)
 • Κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ημερών). Κλεισίματα φακέλων που εκκρεμούν από συζητηθείσες προ της 13/3/2020 υποθέσεις όλων των διαδικασιών δεν θα πραγματοποιηθούν έως νεώτερης ανακοίνωσης.

[Ε] Τα τμήματα κατάθεσης δικογράφων διαδικασιών ειδικής και τακτικής του κτιρίου 2 (πρώην Σχ. Ευελπίδων) θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με το καθεστώς προσέλευσης που αναφέρεται ανωτέρω (υπό Β). Περαιτέρω:

Από την Τρίτη 19/5/2020

 • Θα εξυπηρετούν πληρεξουσίους Δικηγόρους από ώρα 8.30 πμ έως 14.00 μ.μ. Στο κτίριο θα εισέρχονται 4 άτομα (2 για το τμήμα ειδικών διαδικασιών και 2 για το τμήμα τακτικής διαδικασίας).
 • Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα αφήνουν το φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται τα απαραίτητα έγγραφα.

i. Για εισαγωγικό δικόγραφο :

 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ! {πλήρως συμπληρωμένος στο εξώφυλλο με τα στοιχεία διαδίκων, τη διαδικασία (π.χ. «Πολυμ. Τακτική») και τη φύση υπόθεσης (π.χ. «Ενοχικό»)
 • ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
 • EΝΑ (1) ΑΠΛΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ (ΤΑΧΔΙΚ2 ΕΥΡΩ)
 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ii. Για κατάθεση κλήσης υπόθεσης η συζήτηση, της οποίας ματαιώθηκε πριν την 13/3/2020 απαιτείται εκτός από τα παραπάνω και ΑΠΛΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής (13-3-2020 και εφεξής), καθόσον αυτές θα προσδιορίζονται οίκοθεν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΌ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ (Ή ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΛΠ) Ή ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥΣ  ΚΑΘ’ ΩΝ ΚΛΠ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (USB), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ .XLS ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ σε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ)_

 • Η παράδοση του φακέλου θα γίνεται για το τμήμα ειδικών διαδικασιών στην αίθουσα 1 του ισογείου του κτιρίου 2 και για το τμήμα τακτικής διαδικασίας στην αίθουσα 4 του ισογείου του κτιρίου 2.
 • Κατά την παράδοση του φακέλου θα δίδεται αποδεικτικό παράδοσης.
 • Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων που θα φέρουν και την έκθεση κατάθεσης ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑΚατόπιν της σύνταξης έκθεσης κατάθεσης και την επικύρωση των σχετικών αντιγράφων από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι που υπογράφουν το δικόγραφο ή οι ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες εξ αυτών, θα παραλαμβάνουν τα επικυρωμένα αντίγραφα από τις αίθουσες 2 και 3 του ισογείου του κτιρίου 2, αφού υπογράψουν τη σχετική έκθεση κατάθεσης δικογράφου.

Η ημέρα παραλαβής θα γνωστοποιείται στους Δικηγόρους μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 • Έκαστος προσερχόμενος για κατάθεση ΔΕΝ θα μπορεί να παραδώσει πέραν των δύο (2) φακέλων κατά την προσέλευσή του.
 • Για την κατάθεση κλήσης υπόθεσης που ματαιώθηκε πριν την 13/3/2020, παραίτησης από δικόγραφο ή δικαίωμα και σε κάθε περίπτωση όπου δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης, η προσέλευση θα γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Δικηγόρου που καταθέτει, κατ’ ανάλογο τρόπο με τα όσα αναφέρονται παραπάνω (υπό Β).

[ΣΤ] Η παραλαβή αντιγράφων δημοσιευμένων αποφάσεων όλων των Διαδικασιών για το χρονικό διάστημα από 18/5/2020 και έως νεώτερης ανακοίνωσης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ΜΟΝΟ με τον περιγραφόμενο στην από 14/5/2020 ανακοίνωση μας, στην οποία παραπέμπουμε (Αίτηση παραστάντος Δικηγόρου μέσω του portal της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων). Ως εκ τούτου παράδοση αντιγράφων δημοσιευμένων αποφάσεων με φυσική παρουσία ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ. Η δυνατότητα παραλαβής αντιγράφων προτάσεων, σημειωμάτων και σχετικών εγγράφων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

[Ζ] Η παραγγελία απογράφων δικαστικών αποφάσεων θα γίνεται μόνον μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η έναρξη της δυνατότητας και ο ακριβής τρόπος υλοποίησης θα γνωστοποιηθούν άμεσα.

[Η] Οι διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν πριν τις 13/3/2020 και δεν έχουν παραληφθεί και όσες εκδόθηκαν κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας, θα αποσταλούν ως επικυρωμένα αντίγραφα, μέσω του portal της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην από 14/5/2020 ανακοίνωσή μας. Η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας αυτής θα ανακοινωθεί άμεσα, δεν θα αφορά όμως την λήψη πρώτου απογράφου εκτελεστού. Για την παραλαβή πρώτου απογράφου εκτελεστού και τον τρόπο που θα υλοποιηθεί θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

[Θ] Όσον αφορά στα πιστοποιητικά, σχεδόν όλα εκδίδονται μέσω του συστήματος solon.gov.gr και δεν θα εξυπηρετούνται οι νέες αιτήσεις για την λήψη των πιο πάνω πιστοποιητικών με φυσική παρουσία.

H ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών